Menu
Regulamin

I. Definicje.

 

§ 1

W naszym regulaminie sklepu internetowego https://catly.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia należy rozmieć:

1. „Sprzedawca” – BlackCatSeo Sp. z o.o. z siedzibą w Zielona Góra, ul. Moniuszki 17, NIP 9731020513, REGON 360771968, e-mail: shop<at>catly.pl

2. „Sklep” – sklep internetowy Catly na stronie internetowej https://catly.pl oraz jej podstronach,

3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie za jego pośrednictwem; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie Catly zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 §1 Kodeksu cywilnego,

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach naszego Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu dostępnym dla konsumenta Polskiego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych w trakcie składania zamówienia.

 

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

 

 

III. Założenie Konta.

 

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie poprawnie wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Stwórz Konto”.

2. Na podane konto w ciągu maksymalnie kilkunastu minut zostanie  przesłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link jest równoznaczne z założeniem konta w Sklepie. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja naszego regulaminu/polityki.

5. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient może się zalogować do Sklepu

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. 

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do jego konta.

 

 

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.

 

 

IV. Złożenie zamówienia.

 

§ 10

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta i bez logowania.

2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 

§ 11

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu do koszyka wybranych towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnym etapem jest przejście do sfinalizowania zamówienia.

3. Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, adres rozliczeniowy (jeśli inny niż adres przesyłki), wybrać sposób dostawy, zaakceptować nasz regulamin oraz wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także wszystkie koszta zamówienia. Zaktualizowana zostanie wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.

4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych adresowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

5. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

6. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić lub poddać weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

7. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Zapłać przelewem”, Klient po potwierdzeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę wyświetlającą niezbędne dane do wysłania przelewu tradycyjnego (dane do przelewu, numer zamówienia do dodania go w "tytule przelewu".

10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

§ 12

1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatności internetowe, przedpłata tradycyjna, płatność za pobraniem. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska InPost, przesyłka kurierska Pocztą Polską lub Paczkomatem.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładkach „Czas i koszty dostawy” i „Formy płatności”.

3. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.

4. Koszty związane z obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki Kurierskiej InPost oraz przesyłki Paczkomatowej przy zamówieniach przedpłaconych. Przy zamówieniach przesyłki za pobraniem pobierana jest dodatkowa opłata wyszczególniona w Zakładkach "Czas i koszty dostawy."

 

V. Zwroty i reklamacje.

 

§ 14

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres zwrotów lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto wskazane w formularzu "Odstąpienia zwrotu produktów/odstąpienia od umowy"

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni, koniecznie z dopiskiem "ZWROT" lub "REKLAMACJA".

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

11. Adres do zwrotów, to: BlackCatSeo Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 92

 

§ 15

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 14 pkt 11, mailowo na następujący adres e-mail: shop<at>catly.pl.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 

§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 14 pkt 11, e-mailem na adres, shop<at>catly.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl